PIEZO reproduktor
SÉRIE PX 051
PT 025
Technická data
> vysoká účinnost
> při fo2 a fo3 použití jako ultrazvukový vysílač-přijímač
> pracovní teplota od - 20 oC až 70 oC
> napětí 30 Vpp
c = rychlost zvuku
T = hloubka otvorů
R = poloměr otvorů
V = objem rezonátoru
F = rezonanční frekvence v Hz (pokud je vše v cm)Série PX 051
Série PX 051
Piezo zvukový vysílač pro připojení k externímu oscilátoru
Typ

Typ

Resonanční frekvence

(KHz)

Jmenovitá kapacita

(nF)

Impedance

(KΩ)

Napětí

(Vpp max.)

Akustický tlak

dB

cm V

 

fo1

fo2

fo3

 

fo1

fo2

fo3

 

fo1

fo2

fo3

 

 

PX 051

3,25

19

-

6

5,5

4

-

35

90

107

 

30

12

PT 025

3,2

14,7

38,6

14

2,4

0,4

0,3

30

97

97

97

10

20

 

Všechna měřená data budou zjištěna ve volném poli a bez rezonátoru. Akustický výkon může být výrazně zvýšen s laděným Helm-holtzovým rezonátorem.
Rezonanční frekvenci Helm-holtzova rezonátoru vypočítáme následovně:
Měřící metoda
Frekvenční průběh série PX051
Frekvenční průběh série PT025